DIGARi uuemat versiooni saab kasutada ka tahvelarvutites

esikaas
Eesti Rahvusraamatukogu digitaalarhiivis DIGAR arhiveeritakse võrguväljaandeid, trükifaile ja trükiste digiteeritud koopiaid. DIGARist leiab raamatuid, ajalehti, ajakirju, kaarte, noote, graafikat ja postkaarte. Lisandunud on helisalvestised, mis autoriõiguse kohaselt on kättesaadavad üksnes Rahvusraamatukogus. Arhiveeritud väljaanded on leitavad e-kataloogi ESTER ja Eesti Rahvusraamatukogus loodud bibliograafiliste andmebaaside kaudu.

Eesti Rahvusraamatukogu lähtub digitaalarhiivi DIGAR täiendamisel Autoriõiguse seadusest. Arhiiv sisaldab ka teoseid, mille autor või autoriõiguste omaja on teadmata. Omades teavet arhiveeritud teoste autoriõiguste omaja kohta, võtke palun ühendust Eesti Rahvusraamatukoguga.
esikaas
Värsked ajalehed DIGARIS. Kättesaadavad vastavalt kirjastajate poolt määratud piirangutele.
Vaata lähemalt
esikaas
Soovin toetada kultuuripärandi säilitamist valides väärtuslike raamatute ning käskirjade nimekirjast digiteerimiseks meelepärase väljaande.
Toetajana saate e-raamatu DVD-l. E-raamat on PDF tervikfail, mille lisaväärtuseks on täistekstotsing. See võimaldab otsida tekstist sõnu ja hõlbustab ka vana trükikirja lugemist. trükikirja lugemist. Täname!
Vaata lähemalt